<

"Caroline"

Pastel "17 x 20"

Atlanta, Georgia

>

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist