<

"Ainsley"

Pastel 23" x 19"

Black Mountain, North Carolina

>

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist

Leila Ashton

Portrait Artist